PŘIPRAVUJEME

Otfried PREUßLER - VODNÍČEK

První české vydání poslední autorské verze pohádkové knihy Der Kleine Wassermann, která již v roce 1956 odstartovala úspěšnou spisovatelskou kariéru Otfrieda Preußlera (1923-2013), rodáka z Liberce.

O. Preußler je jedním z nejúspěšnějších německých spisovatelů pro děti. Celkově vyšlo přes 15 milionů výtisků jeho knih v němčině a 55 milionů výtisků v jiných jazycích. U nás je známý především knížkou Malá čarodějnice, která se v roce 1984 v československo-západoněmecké koprodukci dočkala filmového zpracování jako animovaný seriál.


Lily NICHOLS - REAL FOOD FOR GESTATIONAL DIABETES

Hana Krejčí a Jan Vyjídák pracují na českém překladu knihy Lily Nichols "Real Food for Gestational Diabetes".

Jedná se o skutečně revoluční knihu v oblasti léčby těhotenské cukrovky, která v mnohém převrací léta zavedené dietetické postupy.

Autorka Lily NICHOLS, RDN, CDE, CLT je registrovanou nutriční poradkyní a certifikovanou vzdělavatelkou v oblasti diabetu. Věnuje se také výzkumu v těchto oblastech, zvláště pak problematice prenatální výživy.

N. CAMPBELL-McBRIDE - GUT AND PSYCHOLOGY SYNDROME

Český překlad druhého a rozšířeného vydání unikátního průvodce léčbou pacientů s poruchami učení, s psychiatrickými a psychosociálními poruchami a s problémy imunity prostřednictvím detoxikace těla a správného nastavení výživy.

Dr. Natasha CAMPBELL-McBRIDE MD., MMedSci(neurology), MMedSci(nutrition) se na své klinice The Cambridge Nutrition Clinic specializuje na problémy výživy dětí a dospívajících s poruchami učení a chování a na léčbu dospělých s problémy v oblasti imunity a výživy.

Branko POLIĆ - DĚTSTVÍ V ZÁHŘEBU

Paměti chorvatského muzikologa Branka Poliće z let 1924-1937 přibližují vzpomínky na dobu autorova dětství, léta školní docházky a studia na nižším stupni gymnázia. Kniha díky Polićově fenomenální paměti a pečlivým poznámkám dává nahlédnout do života středních vrstev meziválečného Záhřebu. Nabízí rovněž pohled na bohatý meziválečný kulturní život chorvatské metropole, především na svět opery a operety, ale i na společenské poměry v tehdejší Jugoslávii.

Díky rodinným vazbám a častým cestám do zahraničí (Rakousko, Švýcarsko, Francie, Itálie, aj.) jsou paměti zasazeny do širšího evropského kontextu. Unikátním prvkem pamětí je rovněž představení života židovských obyvatel tehdejšího Záhřebu a Chorvatska, který začínají poznamenávat náznaky blížící se tragédie šoa.

Polićovo dílo přináší také pozoruhodné svědectví o proměnách, jakými v průběhu několika málo desetiletí prošly takřka všechny oblasti života od forem vzdělávání přes způsoby cestování, oblékání, trávení volného času až třeba po společenský styk. Vzácným svědectvím doby jsou zmínky o kulturních událostech, zejména unikátní komentáře k navštíveným operám a operetám. V českém prostředí nepochybně zaujmou komentáře záhřebských provedení Dvořákových a Smetanových děl, výkonů hostujících hudebních interpretů z českých zemí (E. Hadrabová, M. Jedličková-Jeritza, L. Slezak, aj.), či filmů s dobovou hvězdou Anny Ondra.