PŘIPRAVUJEME

Petra INDROVÁ - LÁSKA@ZAKÁZÁNA.CZ

Co všechno se stane, když se holka z většinové společnosti zamiluje do Roma?

Ukázka z novely jihlavské autorky Petry Indrové, která vyjde v březnu 2018:

V sobotu ráno vstávám o půl osmé. Ještě že hrajeme u nás, jinak by to bylo o hodně dřív. Doma všichni spí.

Sama se vypravuji, snídám, dělám si svačinu, balím si nové dresy a teplákovku a vyrážím do tělocvičny.

Přicházím mezi prvními. Nejdřív musíme natáhnout síť a donést lavičky pro případné diváky. Pak začíná tradiční rozcvička.

Holky se baví, smějí se, ale já na ně dneska nemám nějak náladu. Rozehrávat se jdu s Klárkou.

Klárka naváže hovor:

"Holky mi říkaly, že máš nějakýho kluka. Až pro tebe přijde, mám si ho prý pořádně prohlídnout."

Klárka to říkala tak samozřejmě, že jsem z toho nevycítila žádnou faleš. Což ale o ostatních holkách říct nemůžu.

Dobře vím, co tím ironickým pošklebováním myslely.

"Mám kluka, zatím spíš jenom kamaráda, ale proč ti to holky takhle říkaly, netuším."

Nevím, jestli to znělo věrohodně, protože na další vysvětlování nezbyl čas. Trenér na nás zařval, jestli jsme přišly vykecávat, nebo hrát. Ještě nahrávky a smeče, pár podání a jde se hrát. Během rozcvičování se do tělocvičny trousí diváci.

Zběžně se dívám, kdo nám dnes bude fandit. Jsou to téměř samí rodiče, pár kamarádů.

Zabrousím pohledem k dalším příchozím a poleje mě horko.

Mezi dveřmi stojí Alex.

Zrudnu až ke kořínkům vlasů. Vidí, jak se na něj dívám.

Kývne a jsou na něm vidět rozpaky. Nepřehlédnu ani překvapené pohledy rodičů, kteří nevědí, co si o nově příchozím myslet.


Lily NICHOLS - REAL FOOD FOR GESTATIONAL DIABETES

Hana Krejčí a Jan Vyjídák pracují na českém překladu knihy Lily Nichols "Real Food for Gestational Diabetes".

Jedná se o skutečně revoluční knihu v oblasti léčby těhotenské cukrovky, která v mnohém převrací léta zavedené dietetické postupy.

O vydání vás budeme informovat na našem webu a facebooku nakladatelství: https://www.facebook.com/altenberg.cz/

Branko POLIĆ - DĚTSTVÍ V ZÁHŘEBU

Paměti chorvatského muzikologa Branka Poliće z let 1924-1937 přibližují vzpomínky na dobu autorova dětství, léta školní docházky a studia na nižším stupni gymnázia. Kniha díky Polićově fenomenální paměti a pečlivým poznámkám dává nahlédnout do života středních vrstev meziválečného Záhřebu. Nabízí rovněž pohled na bohatý meziválečný kulturní život chorvatské metropole, především na svět opery a operety, ale i na společenské poměry v tehdejší Jugoslávii.

Díky rodinným vazbám a častým cestám do zahraničí (Rakousko, Švýcarsko, Francie, Itálie, aj.) jsou paměti zasazeny do širšího evropského kontextu. Unikátním prvkem pamětí je rovněž představení života židovských obyvatel tehdejšího Záhřebu a Chorvatska, který začínají poznamenávat náznaky blížící se tragédie šoa.

Polićovo dílo přináší také pozoruhodné svědectví o proměnách, jakými v průběhu několika málo desetiletí prošly takřka všechny oblasti života od forem vzdělávání přes způsoby cestování, oblékání, trávení volného času až třeba po společenský styk. Vzácným svědectvím doby jsou zmínky o kulturních událostech, zejména unikátní komentáře k navštíveným operám a operetám. V českém prostředí nepochybně zaujmou komentáře záhřebských provedení Dvořákových a Smetanových děl, výkonů hostujících hudebních interpretů z českých zemí (E. Hadrabová, M. Jedličková-Jeritza, L. Slezak, aj.), či filmů s dobovou hvězdou Anny Ondra.