PŘIPRAVUJEME

Kateřina KANTAROVÁ - KOUZELNÝ ELIXÍR

Bude to už skoro rok, kdy se v hlavě mé dcery zrodila myšlenka na Kouzelný elixír. Nevím, jakou hru jsem zrovna s dětmi "hrála", když mi Sárinka řekla: "Mami, jak tak na tebe koukám, myslím, že bys potřebovala Kouzelný elixír..."

Vzala papír a tužku, nakreslila obrázek a začala vyprávět. A tak jsem se dozvěděla o úžasném kouzelném nápoji, který má tu moc proměnit dospěláky zpátky v děti a vrátit jim hravost, bezstarostnost a fantazii. Hodně dětí by si přálo, aby jim rodiče více rozuměli, naslouchali jim a brali jejich slova vážně.

Ale kde takový elixír najít? To už je úkol pro sourozence Kryštůfka a Adélku, hlavní postavy našeho příběhu. Podaří se jim to?

Denis PERIČIĆ - KRVAVO

Připravovaný překlad sbírky "krutých povídek", jak zní podtitul této knížky jednoho z nejoceňovanějších současných chorvatských spisovatelů Denise Peričiće (*1968), bude příležitostí k bližšímu seznámení s autorovým pozoruhodně explozivním a mnohovrstevnatým prozaickým stylem, kde od hororu k humoru není zas až tak daleko.


Lily NICHOLS - REAL FOOD FOR GESTATIONAL DIABETES

Hana Krejčí a Jan Vyjídák pracují na českém překladu knihy Lily Nichols "Real Food for Gestational Diabetes".

Jedná se o skutečně revoluční knihu v oblasti léčby těhotenské cukrovky, která v mnohém převrací léta zavedené dietetické postupy.


Branko POLIĆ - DĚTSTVÍ V ZÁHŘEBU

Paměti chorvatského muzikologa Branka Poliće z let 1924-1937 přibližují vzpomínky na dobu autorova dětství, léta školní docházky a studia na nižším stupni gymnázia. Kniha díky Polićově fenomenální paměti a pečlivým poznámkám dává nahlédnout do života středních vrstev meziválečného Záhřebu. Nabízí rovněž pohled na bohatý meziválečný kulturní život chorvatské metropole, především na svět opery a operety, ale i na společenské poměry v tehdejší Jugoslávii.

Díky rodinným vazbám a častým cestám do zahraničí (Rakousko, Švýcarsko, Francie, Itálie, aj.) jsou paměti zasazeny do širšího evropského kontextu. Unikátním prvkem pamětí je rovněž představení života židovských obyvatel tehdejšího Záhřebu a Chorvatska, který začínají poznamenávat náznaky blížící se tragédie šoa.

Polićovo dílo přináší také pozoruhodné svědectví o proměnách, jakými v průběhu několika málo desetiletí prošly takřka všechny oblasti života od forem vzdělávání přes způsoby cestování, oblékání, trávení volného času až třeba po společenský styk. Vzácným svědectvím doby jsou zmínky o kulturních událostech, zejména unikátní komentáře k navštíveným operám a operetám. V českém prostředí nepochybně zaujmou komentáře záhřebských provedení Dvořákových a Smetanových děl, výkonů hostujících hudebních interpretů z českých zemí (E. Hadrabová, M. Jedličková-Jeritza, L. Slezak, aj.), či filmů s dobovou hvězdou Anny Ondra.