O NAKLADATELSTVÍ
Jak nakladatelství Altenberg ke jménu přišlo

Nakladatelství Altenberg odvozuje název od svého sídla ve Starých Horách (německy Altenberg), dnešní místní části krajského města Jihlavy. Původní osada na česko-moravské hranici se pod tímto jménem poprvé připomíná roku 1315. Do dějin vstoupila nejprve jako významné naleziště stříbrné rudy, stranou nezůstala i v následujících staletích. V 16. století zde u řeky Jihlavy vyrostla papírna a tiskárna, v 19. století pak velká továrna na sukna, která během nacistické okupace sloužila k opravám leteckých motorů pod křídly BMW. Následující 20. století pak vedle rozvoje strojírenského a pletařského průmyslu přineslo také výrazné demografické změny, kdy v původně německé obci ve 30. letech převážil podíl českých obyvatel.

Pohnutou historii má za sebou budova místní původně německé školy, která byla roku 1920 přidělena škole české. Při vyhlášení mobilizace byla v září 1938 zabrána pro vojenské účely, o necelý půlrok později byla při vzniku protektorátu obsazena německými úřady a sloužila německému vojsku. Dramatické osudy v sobě skrývá rovněž velká část původních starohorských domů, ze kterých byla po druhé světové válce většina německého obyvatelstva vyhnána. Řada z nich byla zprvu soustředěna v německém internačním táboře v prostorách bývalé továrny BMW.

Altenberg je rovněž místní název několika obcí v německy mluvících zemích. Největší z nich je východosaské lázeňské město na česko-německé hranici, dalšími jsou bavorský Altenberg u Norimberku, hornorakouský Altenberg u Lince a dolnorakouský Altenberg nad Dunajem (dnešní místní část obce St. Andrä-Wördern). V posledně jmenovaném žila jistá Berta Lecherová, neopětovaná láska vídeňského Žida Richarda Engländera. Ten se jako básník, spisovatel a aforista Peter Altenberg stal "jedním z nejdůslednějších literárních impresionistů v evropské literatuře na přelomu 19. a 20. století" (V. Žmegač). Mimochodem dva jeho dědečkové pocházeli z českých zemí: Hermann Engländer (*1799 v Kolíně) a Wolf Schweinburg (*1803 v Mikulově).

Se jménem Altenberg se dnes člověk může setkat nejen ve světě umění (Theo Altenberg, Altenberg Trio), ale i jako s názvem kavárny na vídeňské Leopoldsgasse 33, či hotelu v Baden-Badenu a Banské Bystrici.

Při vědomí pestrosti významů a souvislostí, které v sobě Altenberg skrývá, vzniklo sedm staletí po první písemné zmínce o osadě Altenberg u Jihlavy na tomtéž místě malé nakladatelství. Svou produkcí především v oblastech překladové literatury z jihoslovanských jazyků a tvorby pro děti zamýšlí obohatit český knižní trh a potěšit české čtenářky a čtenáře jako kdysi mince z jihlavského stříbra obohacovaly českou královskou pokladnici a těšily každého, kdo měl alespoň jednu doma.